Lid van EuPIA

Uw veiligheid is onze zorg!

EuPIA (European Printing Ink Association) is een organisatie die de belangen van de drukinktindustrie in Europa behartigt. EuPIA heeft een uitsluitingsbeleid ontwikkeld dat aangeeft welke soorten grondstoffen niet mogen worden gebruikt bij de productie van drukinkt vanwege de veiligheid en regelgeving. Het belangrijkste doel van dit beleid is het waarborgen van de veiligheid en naleving van de regelgeving voor drukinkten die worden gebruikt in verpakkingen en ander drukwerk dat in contact komt met voedsel of andere gevoelige producten.

Het uitsluitingsbeleid van EuPIA omvat doorgaans stoffen die:

  1. Verboden zijn door regelgeving: dit omvat stoffen die verboden zijn door toepasselijke wet- en regelgeving, zoals specifieke chemicaliën die beperkt zijn door REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën) of andere relevante wetgeving.
  2. Niet geschikt zijn voor gebruik in voedselverpakkingen: bepaalde chemicaliën, zelfs als ze niet expliciet verboden zijn, kunnen ongeschikt worden geacht voor gebruik in drukinkt voor voedselverpakkingen vanwege potentiële migratierisico's of andere veiligheidsproblemen.
  3. Onderhevig aan zijn mogelijke toekomstige beperkingen: EuPIA kan proactief bepaalde stoffen uitsluiten die onderhevig zijn aan regelgevend onderzoek of waarvoor in de toekomst mogelijk beperkingen zullen gelden. Deze preventieve actie helpt ervoor te zorgen dat de veranderende regelgeving wordt nageleefd.

Door zich te houden aan het uitsluitingsbeleid van EuPIA kunnen inktfabrikanten en de grafische industrie als geheel de veiligheid en naleving van de regelgeving voor drukwerk helpen garanderen, vooral voor drukwerk dat wordt gebruikt in voedselverpakkingen. Dit beleid onderstreept de toewijding van de industrie om veilige en conforme drukinkten te produceren die voldoen aan de hoogste normen voor consumentenbescherming. Het is essentieel voor inktfabrikanten om op de hoogte te blijven van dergelijk beleid en het na te leven om de integriteit en veiligheid van hun producten te behouden.

Toyo Ink Europe is nauw betrokken bij het veiliger maken van inkten en vernissen voor iedereen!