Johannes plenio 6 XUA5 KQ9 1k unsplash

We stre­ven naar positieve, 

mili­eu­vrien­de­lij­ke veranderingen 

in de gra­fi­sche industrie.

Toyo Ink Europe maximaliseert het gebruik van hernieuwbare of gerecycleerde grondstoffen waar mogelijk. Al onze energiezuinige inkten en vernissen worden zoveel mogelijk gemaakt van niet-mutagene, niet-oncogene en niet-reprotoxische grondstoffen, die voldoen aan alle relevante voorschriften en normen.

artience vermindert haar impact op het milieu op verschillende manieren.

Bij Toyo Ink Europe werken we aan een betere toekomst door proactief bij te dragen aan duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en een positieve impact op het milieu. We investeren in onderzoek en ontwikkeling om energiezuinige inkten te creëren en tegelijkertijd afval te verminderen. Toyo Ink Europe, een actief lid van EuPIA, promoot en ondersteunt overal ter wereld producenten van voedselverpakkingen bij hun ontwikkeling van veilige met low energy (UV, LED en EB) inkt bedrukte verpakkingen.

We geven de voorkeur aan het gebruik van hernieuwbare materialen en de ontwikkeling van milieuvriendelijke verpakkingen, terwijl we blijven voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en de consumenten. We proberen onze impact op het milieu te reduceren door afval te verminderen, onnodig reizen te vermijden en water en energie te besparen. Bovendien zorgen we ervoor dat onvermijdelijk afval op een verantwoorde manier wordt hergebruikt, gerecycled of afgevoerd.

Daarnaast nemen we alle nodige maatregelen om inbreuken op ons beleid voor gezondheid, veiligheid en milieu op het werk te voorkomen en melden we alle lozingen of ongewone emissies in de lucht, de bodem of het water aan onze lokale gezondheids-, veiligheids- en milieucoördinator.

Wij werken aan een betere toekomst.

Kortom, artience werkt actief aan het volgende:

Het nastreven van een zo hoog mogelijke ontinktingsscore voor onze inkten in het recyclingproces.

Meer gebruikmaken van milieuvriendelijke en hernieuwbare materialen.

Ervoor zorgen dat niet te vermijden afval op een verantwoorde manier wordt hergebruikt, gerecycled of afgevoerd.

Minder onnodige reizen.

Actief lid zijn van EuPIA om de ontwikkeling van veilige verpakkingen te promoten en te ondersteunen met behulp van low energy inkten.

Investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Markus spiske Gnxktp Z Hjc M unsplash

De impact van UV-inkten, vernissen en coatings op het milieu

Toyo Ink Europe neemt het voortouw in de ontwikkeling van low energy (UV, LED & EB uithardende) inkten en vernissen die een die een positieve invloed hebben op het milieu binnen de grafische industrie.

Onze inkten en vernissen bevatten geen schadelijke, vluchtige organische stoffen (VOC's) en worden uitgehard door middel van UV- of LED-licht. We maximaliseren het gebruik van hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen waar dat mogelijk en redelijk is. Onze inkten en vernissen zijn zoveel mogelijk gemaakt van niet-mutagene, niet-oncogene en niet-reprotoxische grondstoffen.

De speciaal ontwikkelde low energy inkten en vernissen van Toyo Ink Europe vertonen ook zeer goede ontinktingskenmerken, wat belangrijk is voor recycling.

Low energy inkten en vernissen verbruiken ook minder energie tijdens het drukproces, door het feit dat er geen traditionele, energievretende droogsystemen nodig zijn.

Omdat deze inkten en vernissen niet drogen tenzij ze aan UV-licht worden blootgesteld, zijn ze 100% herbruikbaar in vloeibare staat en zijn er dus minder reinigingscycli (minder VOC's en afvalproductie) nodig.

Toyo Ink Europe investeert zoveel mogelijk in hernieuwbare grondstoffen bij de formulering van zijn low energy inkten en vernissen.

Toyo Ink Europe zet zich in voor de ontwikkeling, continue verbetering en productie van drukinkten en vernissen met de laagste ecologische impact, met het oog op het welzijn van huidige en toekomstige generaties.

Wij zijn een actief lid van EuPIA

EuPIA is een organisatie die de belangen van de drukinktindustrie in Europa behartigt. Ze hebben een uitsluitingsbeleid ontwikkeld dat de soorten grondstoffen omschrijft die omwille van veiligheids- en regelgevingsredenen niet in de productie van drukinkten mogen worden gebruikt. Als lid is Toyo Ink Europe nauw betrokken bij het veiliger maken van inkten en vernissen voor iedereen!