Pri­va­cy policy

TOYO INK EUROPE NV ("TIE") verzamelt en gebruikt alle persoonlijke gegevens die vrijwillig aan TIE worden verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, beroep en taalvoorkeur om onze zaken vlot te kunnen uitvoeren.   TIE erkent dat het onze cruciale verantwoordelijkheid is om dergelijke persoonlijke informatie te beschermen en TIE beschermt dergelijke persoonlijke informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

1. TIE respecteert persoonlijkheden van elk individu en conformeert zich aan VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Belgische Privacywet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle (toekomstige) Belgische wetten betreffende de uitvoering van de Verordening.

2. TIE maakt haar interne regels en haar bedrijfsstructuren met betrekking tot Privacybeleid duidelijk.   TIE maakt medewerkers vertrouwd met dergelijke regels om de regels effectief te maken.

3. TIE verduidelijkt het gebruiksdoel bij het verzamelen van persoonlijke informatie en maakt dit doel bekend of publiceert het.   TIE gebruikt persoonlijke informatie binnen het bereik van een dergelijk gebruiksdoel.

4. TIE neemt de nodige maatregelen om persoonlijke informatie op gepaste wijze te beheren om deze te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of beschadiging.

5. TIE accepteert en reageert trouw op verzoeken van klanten, prospects, bezoekers van de website, bezoekers van het kantoor, zakelijke partners uit de eerste hand om hun persoonlijke informatie die eigendom is van of wordt beheerd door TIE openbaar te maken, te wijzigen, te verwijderen en/of het gebruik ervan te beëindigen.

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit ons beleid of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met onze privacyafdeling:
(a) Per e-mail infoGDPR@toyoink.eu ter attentie van onze Privacy Officer/Data Protection Officer.
(b) Per post: naar Toyo Ink, Tunnelweg 3 2845 Niel, België.